Wednesday, August 27, 2008

Announcement

ရွင္းလင္းခ်က္

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ေန႕ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ အေဆာက္အဦးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ Socializtion on Net နည္း ပညာေဟာေျပာပြဲအား မူလစီစဥ္ထားသည့္အတိုင္းက်င္းပရန္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ရက္အကန္႕အသတ္မရွိ ရပ္ဆိုင္းထားပါသည္။

အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္၊ သတင္းႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားအား ပြဲျဖစ္ေျမာက္ရန္ စီစဥ္ သူမ်ား အေနႏွင့္ မည္သည့္ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုခ်က္မွ် ျပဳလုပ္ေျပာဆိုျခင္းမရွိေသးပါ။ Seminar ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျပာင္းအလဲသတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ တရား၀င္ ေျပာဆိုခ်က္မ်ား ကိုိ ပြဲျဖစ္ ေျမာက္ေရး စီစဥ္သူမ်ား၏ သက္ဆိုင္ရာ ဘေလာက္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ စီစဥ္သူမ်ား၏ ဘေလာက္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္သာ တရား၀င္ေျပာဆိုခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အျခားေသာ ထင္ျမင္ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကုိ ပဲြစီစဥ္သူမ်ားမွ တာဝန္ယူေျဖရွင္းသြားႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း သိေစလိုပါသည္။


ပြဲစီစဥ္သူမ်ား

ကိုသက္ထူး
ကိုေဇာ္ေဇာ္
ကိုၿဖိဳးေက်ာ္
ကိုစိုးေဇယ်
ကိုမ်ိဳးျမင့္ေအာင္္
ကိုေ၀မ်ိဳးထြဋ္
မထိုက္ထိုက္ေအာင္
မတင္ျမတ္ထက္