Friday, June 8, 2007

Can't Blog 2

ျမင္ရလားဗ်ိဳ႕ ။ ပထမပို႕စ္က ကာလာ မခ်ိန္းလိုက္ရလို႕ ဖတ္လို႕ ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ျပန္တင္လိုက္ပါတယ္။

 

Blogger.com ကို Sign In ၀င္လို႕မရလို႕ ပို႕စ္အသစ္တင္လို႕ မရေသးဘူးဗ်ာ။ အခု ဒီပို႕စ္ကုိ email နဲ႕ တင္ၾကည့္တာ။ ဖတ္လို႕ရၾကလားဗ်ာ။ မရရင္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ Blogger ျပႆနာ အေျဖ႐ွာလိုက္ဦးမယ္။

 

မ်က္လံုး